Mobiliteitsvisie Helmond Verbonden

Inhoudelijk vernieuwend, bondig en toegankelijk

Tineke Posno
Tineke Posno

Mobiliteitsdeskundigen Berry Verlijsdonk en Gerard Okhuijsen hebben afgelopen mei de procesbegeleiding voor de nieuwe mobiliteitsvisie van de gemeente Helmond afgerond. De UPdate sprak projectleider Tineke Posno over het verloop van dit project.

Eind 2014 startte de gemeente Helmond met de voorbereidingen voor een nieuwe mobiliteitsvisie. Vanwege ondercapaciteit op de afdeling Verkeer werd besloten een extern bureau aan te trekken. Tineke Posno: “We hebben daarbij bewust voor Raadhuis Advies gekozen. We werken graag met Helmondse partners en kort daarvoor had ik met Raadhuis Advies nog uitermate prettig samengewerkt aan een alternatief voor de Ruit.” De opdracht voor de mobiliteitsvisie was vernieuwend. “Gebruikelijk is een sectorale visie, maar ik wilde een andere insteek, gebaseerd op het coalitieakkoord waarin duurzaamheid, economie, bereikbaarheid, gezondheid en innovatie een centrale rol spelen. Mobiliteit is namelijk geen doel op zich, maar moet de stad in al haar hoedanigheden faciliteren. Deze vijf thema’s zijn als pijlers voor de nieuwe visie aangewezen. Doel van de opdracht was ons te ontzorgen. Berry en Gerard hebben dat gedaan door samen met ons invulling te geven aan de inhoud en vooral de vorming van de visie te begeleiden, onder meer door de samenspraak met alle belanghebbenden te organiseren.”

Multidisciplinair

“Mede door de multidisciplinaire opzet is het een intensief proces geworden. Berry en Gerard hadden dat vooraf goed ingeschat. Zelf hadden we een korter tijdsbestek voor ogen, maar met de aanvullende opdrachten die we gaandeweg hebben verstrekt, zijn we toch op hun oorspronkelijke inschatting uitgekomen. De langere doorlooptijd van het proces werd vooral veroorzaakt door de grote hoeveelheid informatie vanuit de verschillende disciplines. Om tot een compact eindresultaat te komen waarin de experts zich konden herkennen, hebben we al deze informatie tot de essentie terug moeten brengen. Door tussentijdse ontwikkelingen waren vervolgens weer updates van het plan nodig. De onvoorziene komst van een Bidbook voor de minister met als onderdeel een regionaal bereikbaarheidsakkoord heeft het project zelfs tijdelijk stilgelegd.”

Multidisciplinair
Multidisciplinair

Met de unanieme instemming van de gemeenteraad eind mei is het proces afgerond. “Dat proces is prima verlopen en stak inhoudelijk goed in elkaar. Wel was het een hele klus om het plan om te zetten in de Helmondse stijl: kort, bondig en direct. Bij deze slag hebben we veel tekst geschrapt, waardoor het rapport heel goed is ontvangen door de raad. Zowel qua leesbaarheid als inhoud. Helaas is het niet gelukt de visie interactief te maken, zodat met een druk op de knop alle informatie over een specifiek vervoermiddel op het scherm verschijnt. Dat was onderdeel van de opgave, maar hebben we niet kunnen realiseren, omdat dit een speciale lay-out van het document vergt. Blijft het feit dat er een mooi en toegankelijk document ligt.”
Enthousiast

“Naast de aangename samenwerking en geleverde kwaliteit vond ik de onderlinge openheid erg prettig. De gesprekken verliepen soepel en bij vakinhoudelijke discussies hebben we elkaar op argumenten overtuigd. Daarnaast sprak me de bredere blik van Raadhuis Advies aan. Tijdens het proces stelde Berry voor om enkele mensen op straat naar hun mening over mobiliteit te vragen. Dat is een puurdere vorm van de samenleving bij de visie betrekken dan met de getrapte vertegenwoordiging via belanghebbenden waarin al voorzien was. De gemeenteraad was heel enthousiast over deze interviews en noemde ze samen met de multidisciplinaire insteek een voorbeeld voor andere dossiers. Ik zie dat als een groot compliment voor ons drieën. Dat is ook de toegevoegde waarde van Raadhuis Advies.”

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!