Hoe bouw je een slimme wijk?

Voorbereidingen in volle gang

Voorbereidingen in volle gang
Impressie van de bijeenkomst voor de business challenge eind augustus.

Een wijk die toekomstproof is, zet je niet in een handomdraai neer. Edwin Schellekens en Peter Portheine -beiden directeur van stichting Brainport Smart District- blikken terug en vooruit op het proces.

“De ambitie om de Wijk van de Toekomst neer te zetten, dateert uit 2016, en is geboren uit de problematiek die de verstedelijking veroorzaakt”, aldus Edwin Schellekens. “Als Brainport Smart District willen we in Brandevoort een nieuwe wijk realiseren die beter, mooier en slimmer is en tegelijkertijd met nieuwe mogelijkheden en technologieën meegroeit.”

Participatie

In april 2017 hebben de belangrijkste stakeholders van Brainport Smart District zich vanuit hun eigen specialiteit over de realisering van de wijk gebogen. Dat resulteerde in twaalf leidende thema’s, die in de zomer door een implementatieteam vertaald zijn in concretere uitgangspunten waaraan alle onderdelen, faciliteiten en pilots van de wijk moeten voldoen. “Deze slag was nodig om de plannen voor de opzet van de wijk concreter te kunnen toetsen. Bovendien hebben we zeven programma’s opgesteld om de wijk vorm en inhoud te geven. De wijk wordt circulair, zelfvoorzienend, sociaal, gezond, groen, digitaal en krijgt een goede infrastructuur. Bovendien participeren de toekomstige bewoners en ondernemers in de ontwikkeling van de wijk.”

Inmiddels is ook de ontwikkeling van de stedenbouwkundige onderlegger gestart. Peter Portheine: “Deze onderlegger bepaalt de ordenende principes van de wijk, waarbij flexibiliteit het uitgangspunt is. Voor het einde van dit jaar is de onderlegger klaar. Daarop vooruitlopend is begin november een eerste project met veertig kavels gestart, waarbij de toekomstige bewoners zelf hun slimme woning ontwerpen. Ik schat in dat de bouw medio 2020 kan beginnen.” Voor de continue vernieuwing van de wijk is een business challenge uitgezet. “Om innovatieve bedrijven op te roepen nieuwe technologieën, systemen en producten en diensten in de wijk uit te proberen. De tachtig bedrijven die hebben gereageerd, hebben kortgeleden voor de selectiecommissie hun plan gepitcht. De eerste geselecteerde projecten starten reeds dit jaar.”

Edwin Schellekens vindt het bijzonder om bij dit proces betrokken te zijn. “Het leuke is dat ik ongeveer vijftien jaar geleden voor een periode van vijf jaar als projectmanager aan de ontwikkeling en realisering van Brandevoort I heb gewerkt. Vervolgens ben ik in 2017 als implementatiemanager begonnen om het uitvoeringsprogramma voor deze slimme wijk in Brandevoort II te maken. En nu mag ik als een van de twee directeuren van de stichting Brainport Smart City de verdere ontwikkeling en realisatie van deze wijk ter hand nemen. Geweldig!”

Brainport Smart District is een initiatief van Brainport Development, de gemeenten Helmond en Eindhoven, Provincie Noord-Brabant, Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University.

Andere artikelen in deze UPdate

Animo voor kavels groot

De slimste wijk van de wereld begint te leven: terwijl alleen nog de contouren van de wijk bekend zijn, schrijven… Lees meer…

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!