Sturing nodig bij economische groei

Special Raadhuis advies
Sturing bij economische groei
Economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt grijpen op elkaar in!

Sturing nodig bij economische groei

Adaptief vermogen bepalend

Deze special gaat over de samenhang tussen economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt. Op zich geen nieuws natuurlijk. Wél nieuw is de actievere sturing van de raakvlakken van deze terreinen om zo de economische groei een handje te helpen.

We leven in een tijd van economische groei. Maar voor het eerst sinds de Industriële Revolutie verloopt die groei niet meer helemaal vanzelf. Roland Roijackers: “Het systeem dat ruim honderd jaar geleden is opgebouwd, vraagt om een herijking om zo stagnatie van groei te voorkomen.” Reden hiervoor is dat de wereld in hoog tempo verandert, alles steeds complexer wordt en de technologie een voortrekkersrol heeft gekregen. “Deze veranderingen doen een steeds groter beroep op ons adaptief vermogen. Belangrijk hierbij is dat nieuwe opgaven vanuit verschillende invalshoeken worden onderzocht. De bundeling van de kennis en kunde van overheid, bedrijfsleven en onderwijs werkt succesvol, zo wijst de praktijk uit.”

Onderwijs en arbeidsmarkt

Roland Roijackers
Roland Roijackers

Bij Raadhuis Advies nemen opgaven op het terrein van economische ontwikkeling en innovatie een centrale plaats in. Zo is onder meer de strategische verkenning uitgevoerd voor het MKB in de Brainportregio (Smart Industries programma), Food Tech Brainport doorontwikkeld, het bedrijventerrein Hoogeind in Helmond geherstructureerd en het programmamanagement geleverd voor de Automotive Campus en het Shared Facilities Center. Meer informatie over deze projecten staat op de website

“Binnen het domein van economie en innovatie werken we de laatste tijd steeds vaker aan vraagstukken die met het onderwijs en de arbeidsmarkt te maken hebben. Deze beide terreinen zijn de logische pijlers van economie en innovatie. Mensen staan immers aan de basis van alle economische en innovatieve activiteiten. We snappen hoe deze vier terreinen in elkaar grijpen en zijn in staat om samen met andere partners het proces naar resultaat succesvol te doorlopen.”

In deze special geven we een kijkje in onze keuken met informatie over de samenwerking tussen de gemeente Tilburg en Tilburg University, de koppeling van onderwijs en arbeidsmarkt en over het Deltaplan Techniek.

Andere artikelen in deze UPdate

bouwen-aan-samenwerking

Bouwen aan samenwerking

Steeds vaker slaan uiteenlopende partijen zoals overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven de handen > Lees meer…

Koppeling onderwijs en arbeid

Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt

Voor PZ-afdelingen is de arbeidsmarkt van een walhalla in een nachtmerrie veranderd. Geweldig voor werkzoekenden, maar > Lees meer…

Deltaplan

Deltaplan Techniek Midden-Brabant

Een deltaplan voor de techniek. Dat klinkt alsof de techniek hulp nodig heeft. En dat klopt. > Lees meer…

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!