Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt

Special Raadhuis advies
Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt
Mismatch op de arbeidsmarkt wordt met nieuwe initiatieven bestreden / Foto: gemeente Tilburg

Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt:

Lokale aanpak werkt het beste

Voor PZ-afdelingen is de arbeidsmarkt van een walhalla in een nachtmerrie veranderd. Geweldig voor werkzoekenden, maar de economische groei lijkt aan het kortste eind te trekken. Kunnen we alleen toekijken of is hier wat aan te doen?

De landelijke krapte op de arbeidsmarkt neemt door de economische opleving razendsnel toe. Nieuw is dat de vraag naar mensen met een specifieke opleiding of achtergrond explosief stijgt. Naast een tekort aan arbeidskrachten is er dus ook sprake van een ‘mismatch’: veel beschikbare arbeidskrachten missen de juiste competenties voor de vacatures. Omdat de problemen rap toenemen, is snel ingrijpen geboden.

Lokale sturing

Sander Kern
Sander Kern

Volgens Sander Kern ligt het antwoord in het stimuleren van samenhang tussen onderwijs en arbeidsmarkt. “Die liggen in elkaars verlengde: het onderwijs bepaalt grotendeels het aanbod en de arbeidsmarkt de vraag. Toch worden ze vaak als twee totaal verschillende grootheden benaderd. Door ze bij elkaar te brengen, wordt het mogelijk om beter en sneller op de stijgende en veranderende vraag naar arbeidskrachten te reageren. Uiteraard moet daar wel op gestuurd worden. Liefst op lokaal niveau, omdat daar maatwerk geleverd kan worden.”

Afgelopen jaar hebben de gemeenten Helmond en Tilburg een koppeling tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt geïnitieerd. Roland Roijackers: “In Helmond wordt met het Impulsprogramma Werkgelegenheid ingezet op de groei van het aantal banen. Gelijktijdig is de Uitvoeringsagenda Onderwijs & Arbeidsmarkt opgesteld. Deze agenda richt zich met diverse acties op een sterkere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt om mensen zo geschikt te maken voor de arbeidsmarkt.”

Programmatische aanpak

Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt
Foto: gemeente Tilburg

Tilburg timmert op dit gebied al langer aan de weg. Toch was er behoefte aan een sterkere, gecombineerde aanpak. Sander: “We ondersteunen de gemeente bij het proces om de ontwikkelingen in de wereld om ons heen in kaart te brengen en vervolgens naar de hoofdopgaven voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid te vertalen. Tegelijkertijd loopt de discussie over hoe de gewenste impact gerealiseerd kan worden met bestaande en eventueel nieuwe projecten en initiatieven. Dit leidt uiteindelijk tot een nieuwe, programmatische gemeentelijke aanpak met de juiste impact op de stad.”

De werkzaamheden van Raadhuis Advies bestaan uit het opzetten, begeleiden en managen van de genoemde processen, het ontwikkelen van de programmakaders en het begeleiden van de uitvoering.

Andere artikelen in deze UPdate

Sturing bij economische groei

Sturing nodig bij economische groei

Deze special gaat over de samenhang tussen economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt > Lees meer…

bouwen-aan-samenwerking

Bouwen aan samenwerking

Steeds vaker slaan uiteenlopende partijen zoals overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven de handen > Lees meer…

Deltaplan

Deltaplan Techniek Midden-Brabant

Een deltaplan voor de techniek. Dat klinkt alsof de techniek hulp nodig heeft. En dat klopt. > Lees meer…

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!