Bouwen aan samenwerking

Special Raadhuis advies

Bouwen aan samenwerking

‘Om vooruit te komen, is energie nodig.’

Steeds vaker slaan uiteenlopende partijen zoals overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven de handen ineen. Waarom? Omdat het meerwaarde oplevert.

Tilburg Kermis Bouwen aan samenwerking
De zomerkermis; het grootste evenement van de gemeente Tilburg / Foto: Jostijn Ligtvoet

Sander Kern beaamt de toename aan samenwerkingen. “Vaak gaat het om organisaties waarvan je niet meteen verwacht dat ze eendrachtig gaan samenwerken, omdat  het verschillende werelden zijn met elk een eigen ‘product’, doel en cultuur. Tussen zulke diverse partijen ontstaat samenwerking niet vanzelf. Daar moet je de tijd voor nemen en bewust aan bouwen.”

De afgelopen jaren heeft Sander verschillende samenwerkingsprocessen begeleid. Beginpunt is het vinden van de overeenstemming tussen de partijen. “Ik ga op zoek naar de gemeenschappelijke belangen, de meerwaarde en onderlinge afhankelijkheden.” Deze eerste fase is een soort ontdekkingstocht die elke keer anders verloopt. “Het is een intensieve periode waarbij de nadruk op vertrouwen, wederkerigheid en gelijkwaardigheid ligt om vervolgens een samenwerkingscultuur te gaan vormen.”

Samenwerkingsagenda

Universiteit Bouwen aan samenwerking

Een andere bepalende factor voor succesvolle samenwerking is energie. “Om vooruit te komen, is energie nodig. Die vind je onder meer in het belang en de urgentie en impact van de gewenste samenwerking. Pas als dit hele voortraject goed in de steigers staat, kan aan het opstellen van de samenwerkingsagenda en het programma worden gewerkt. De laatste fase is de opzet van de organisatie voor het programmabureau, zodat wie wat doet en de financiën goed geregeld zijn.”

Een mooi voorbeeld van het bouwen aan samenwerking is de krachtenbundeling van de gemeente Tilburg en Tilburg University. De activiteiten van de gemeente en de universiteit vullen elkaar op meerdere fronten aan. Bovendien is er een wederzijdse afhankelijkheid bij het realiseren van de eigen ambities en strategische doelen. “De gemeente wil enkele grootstedelijke uitdagingen oppakken met een doeltreffend op kennis gebaseerd beleid. Evidence-based policy dus. De universiteit, die in mens- en gedragswetenschappen is gespecialiseerd, wil meer binding met de maatschappij en haar doel ‘Science with a soul’ versterken. We werken aan een samenwerking waarbij de stedelijke opgaven aan de kennis van de universiteit wordt gekoppeld. Omdat het een langdurige samenwerking betreft, gaan we de diepte in om zo het juiste DNA voor het samenwerkingsverband te ontwikkelen. Dat draagt bij aan het succes van de krachtenbundeling.”

Op 14 juni jl. hebben rector magnificus Emile Aarts van Tilburg University en wethouder Marcelle Hendricks van de gemeente Tilburg de samenwerkingsverklaring getekend.

Andere artikelen in deze UPdate

Sturing bij economische groei

Sturing nodig bij economische groei

Deze special gaat over de samenhang tussen economie, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt > Lees meer…

Koppeling onderwijs en arbeid

Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt

Voor PZ-afdelingen is de arbeidsmarkt van een walhalla in een nachtmerrie veranderd. Geweldig voor werkzoekenden, maar > Lees meer…

Deltaplan

Deltaplan Techniek Midden-Brabant

Een deltaplan voor de techniek. Dat klinkt alsof de techniek hulp nodig heeft. En dat klopt. > Lees meer…

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!