Doorontwikkeling Dordtse Duurzaamheidsfabriek

Quickscan wijst de weg

Haalt u uw bedrijfsdoelstellingen onvoldoende of helemaal niet? Dan is een quickscan een goed instrument voor de doorontwikkeling van uw organisatie. De Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht heeft in kort tijdsbestek helder gekregen waar de schoen wringt en welke aanpassingen van het organisatieconcept nodig zijn om wél succesvol te worden.

duurzaamheidsfabriek

De Duurzaamheidsfabriek Dordrecht biedt sinds drie jaar duurzaamheidsonderwijs. De totstandkoming van deze ‘leerfabriek’ begint in 2009 als het onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente de handen ineenslaan voor de opzet van deze instelling. Belangrijk onderdeel van de conceptopzet is leren en fabriceren samen te brengen door opleidingen te bieden die op de praktijk van het bedrijfsleven zijn geënt en waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe, duurzame technologieën.

Terugblik

Bij het opmaken van de balans van de eerste drie jaar van het triplehelixinitiatief wordt geconstateerd dat de interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven groeit en daaruit een beter passend opleidingsaanbod voortkomt. Daarnaast blijkt dat niet alle doelstellingen voor innovatie en verduurzaming even sterk uit de verf komen. Verbetering van deze situatie vraagt om een doorontwikkeling van het oorspronkelijke concept. De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark, die het triplehelixinitiatief aanstuurt, heeft Raadhuis Advies gevraagd hiervoor een quickscan uit te voeren.

Om de gewenste doorontwikkeling vorm en inhoud te geven is de quickscan gericht op de exploitatie en op de toegevoegde waarde van de Duurzaamheidsfabriek op het bestaande aanbod aan congres- en cursusfaciliteiten. Ook zijn de incubator- en acceleratorfunctie van start-ups doorgelicht en zijn de mogelijkheden voor het bieden van commerciële flexplekken onderzocht.

Aanpak

Voor deze quickscan is een bronnenonderzoek en analyse op hoofdlijnen uitgevoerd van de formele organisatiestructuur, de gemaakte afspraken tussen de triplehelixpartners en de begrotingen. In de vervolgstap zijn de belangrijkste stakeholders van de betrokken onderwijsinstellingen, werkgeversorganisaties, gemeente en aangesloten ondernemers geïnterviewd. In deze interviews is de analyse van het formele framework getoetst aan de ervaringen van de betreffende stakeholders om zo de beperkingen en uitdagingen voor de toekomstige ontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek helder te krijgen.

Op basis van deze informatie zijn aanbevelingen met concrete verbetervoorstellen geformuleerd voor het succesvol versterken en uitbouwen van het concept van de Duurzaamheidsfabriek. Zo wordt onder meer geadviseerd om het profijt in de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te versterken, en om de Duurzaamheidsfabriek goed te positioneren en profileren door de Duurzaamheidsfabriek de ‘look en feel’ van een fabriek te geven en bekend en vindbaar te maken.

Back To Top
Zoeken

Wij zoeken collega’s!

Heb jij iets met proces- en projectmanagement? Wil je meedraaien in een sterk team? En ben je toe aan jouw next level? Dan kan jij zomaar de collega zijn die wij zoeken!